Aktuellt

Hösten/vintern

LEDARE

1Vår utbildning i Utvecklande ledarskap pågår i ett flertal ledningsgrupper.

2Vi har även en intern utbildning i Coachande ledarskap för chefer och ledare.

TEAM

3Vi har uppdrag i teambildning och vi genomför FIRO - spel för 24 medarbetare.

4Denna vår arbetar vi med utveckling av ledningsgrupper i teknikföretag, mediaföretag samt kommunala förvaltningar i Västsverige.

COACHNING, SORGBEARBETNING

5Vi har uppdrag i personlig coachning för enskilda företagsledare samt medarbetare.

6Kurser i Sorgbearbetning för grupper och individer startar kontinuerligt.